Om Återhämtningsguiden

Återhämtningsguiden är skriftliga material som kan fungera som verktyg för den som mår psykiskt dåligt och är i behov av återhämtning. Den som i sin yrkesroll möter målgruppen kan använda Återhämtningsguiden som ett stöd i arbetet.  Materialen är skrivna av personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa och bygger på en framtagningsprocess bestående av egenerfarna, anhöriga, professionella, forskare med flera. Det finns idag två material;  Återhämtningsguiden - för dig som mår dåligt och Återhämtningsguiden - för dig inom heldygnsvård. Det tredje materialet, Återhämtningsguiden - för dig som står nära någon som mår dåligt lanseras den 24 september 2020. Inbjudan till lanseringskonferensen hittar du här och direktlänk till anmälan finns här.


Arbetet genomförs av NSPH Skåne. Författare till materialen är Conny Allaskog och Jessica Andersson. Finansiering sker av Allmänna Arvsfonden. Design och layout av Telegrafstationen. 


Återhämtningsguiden - för dig som mår dåligt

Återhämtningsguiden – för dig som mår dåligt riktar sig till den som mår dåligt och har behov av återhämtning.  Den är uppdelad i fyra kapitel och innehåller bland annat berättelser om återhämtning, vart en kan söka stöd, samt vad som varit hjälpsamt för andra som mått dåligt. Den innehåller också verktyg som ger möjlighet till reflektion kring vad en kan göra för att må bättre.

 Materialet kan användas i verksamheter som möter personer som mår dåligt, exempelvis vårdcentraler, öppenvårdsmottagningar, socialpsykiatrin, studenthälsan, företagshälsovården, föreningar med flera.
Beställ materialet kostnadsfritt här! Till materialet finns även en skriftlig handledning som går att ladda ner nedan.

Handledning till Återhämtningsguiden - för dig som mår dåligt
Skriftlig handledning till Återhämtningsguiden - för dig som mår dåligt
Handledning Återhämtningsguiden - för dig som mår dåligt.pdf (1.19MB)
Handledning till Återhämtningsguiden - för dig som mår dåligt
Skriftlig handledning till Återhämtningsguiden - för dig som mår dåligt
Handledning Återhämtningsguiden - för dig som mår dåligt.pdf (1.19MB)


 

Återhämtningsguiden - för dig som mår dåligt finns även som mobilapplikation. Appen laddas ner kostnadsfritt hos App Store och Google Play. Appen är översatt på engelska och finns att ladda ner om ens smartphone har språkinställningen engelska. På engelska heter appen Recovery Guide - tools for self care.

Här finns sekretesspolicy för appen på svenska och engelska.

 Återhämtningsguiden - för dig inom heldygnsvård

Återhämtningsguiden – för dig inom heldygnsvård är ett verktyg för den som är inlagd på en heldygnsvårdsavdelning och syftar till att skapa en förståelse för nuläget och en plan för såväl återhämtning, som tiden efter utskrivning.  Materialet är uppdelat i nio kapitel och innehåller information som kan vara viktig vid en inskrivning, under tiden på en avdelning, och inför en utskrivning.

 Materialet används i dagsläget i Psykiatri och habilitering Skåne. Om du representerar en region utanför Skåne, hör av dig till oss så gör vi upp en plan för hur Återhämtningsguiden kan implementeras i din region.

Kontakta oss här!Under framtagning: Återhämtningsguiden - för dig som står nära någon som mår dåligt

Mellan 2019-2022 pågår ett arbete med att ta fram en Återhämtningsguide till anhöriga/närstående. Denna Återhämtningsguide kommer lanseras som tryckt format, mobilapp samt studiecirkel.

Det trycka materialet kommer att lanseras den 24 september 2020. Inbjudan till lanseringskonferensen hittar du här och direktlänk till anmälan finns här. För att följa arbetet, registrera dig för vårt nyhetsbrev här.